dimecres, 13 de gener de 2010

Formular Hipòtesis

Formular hipòtesis vol dir donar per suposat alguna cosa que més endavant podrem o no confirmar.

Totes les hipòtesis cal que tinguin dos opcions o bé són certes o són falses.

El nostre experiment d’avui va de combustibles que són tots aquests elements que ens permeten cremar-los en un procés que anomenen combustió. Sempre hi ha d’haver oxigen per que es pugui fer la combustió..

L’aire està format per gasos, entre altres: hidrogen, argó, oxigen, diòsid de carboni, etc.

Per realitzar l’experiment farem servir dues espelmes, dos gots de diferent grandària i un cronòmetre.

Primerament comprovarem el temps que triga en apagar-se l’espelma amb un got gran que fa de campana i després amb un petit.

1r.- Posem aigua en una safata, on prèviament hem enganxat una espelma. Encenem l’espelma i la tapem amb un got. A dintre del got hem cremat l’oxigen, alhora i per sota entra l’aigua (tanta com oxigen hem cremat), amb un cronòmetre mesurem el temps que triga en apagar-se l’espelma.

2n.- Prenent com a variables la grandària del got i la quantitat d’espelmes a ficar-hi dintre del got, formulem vàries hipòtesis que després comprovarem.

1 comentari:

Josep Martínez ha dit...

És molt interessant que a primària es facin coses que habitualment fem a secundària...em pregunto què farem en els instituts per sorprendre en un futur els alumnes de les Planes!! Ja pensarem en alguna cosa...en tot cas em sembla molt positiu que es facin experiments a la primària en ciències, moltes vegades no és així.
Però dos detalls: "diòxid de carboni". I a l'aire no hi ha més que ultratraces d'hidrogen; el gas majoritari és nitrogen. Les fonts d'hidrogen són la petroquímica (reforming per fer olefines) i el procés Solvay amb salmorra (si no m'equivoco, ho vaig estudiar fa molts anys)