divendres, 22 d’abril de 2011

dimarts, 22 de març de 2011

Des del blanc a l'arc de St. Martí

Crea una roda amb materials senzills per veure l'arc de St Martí (en parada)i el color blanc(quan balla). Hi trobaràs més informació. Clica'm

dimecres, 2 de febrer de 2011

Mescles i dissolucions

Aquests conceptes són semblants. Hi trobaràs més informació. Clica'm

dimecres, 24 de novembre de 2010

Com es transmet el so?

El so es transmet perquè hi ha vibracions d'un objecte i un mitjà per moure's. En el buit el so no es transmet. Clica'm

dijous, 28 d’octubre de 2010

dimecres, 13 de gener de 2010

Formular Hipòtesis

Formular hipòtesis vol dir donar per suposat alguna cosa que més endavant podrem o no confirmar.

Totes les hipòtesis cal que tinguin dos opcions o bé són certes o són falses.

El nostre experiment d’avui va de combustibles que són tots aquests elements que ens permeten cremar-los en un procés que anomenen combustió. Sempre hi ha d’haver oxigen per que es pugui fer la combustió..

L’aire està format per gasos, entre altres: hidrogen, argó, oxigen, diòsid de carboni, etc.

Per realitzar l’experiment farem servir dues espelmes, dos gots de diferent grandària i un cronòmetre.

Primerament comprovarem el temps que triga en apagar-se l’espelma amb un got gran que fa de campana i després amb un petit.

1r.- Posem aigua en una safata, on prèviament hem enganxat una espelma. Encenem l’espelma i la tapem amb un got. A dintre del got hem cremat l’oxigen, alhora i per sota entra l’aigua (tanta com oxigen hem cremat), amb un cronòmetre mesurem el temps que triga en apagar-se l’espelma.

2n.- Prenent com a variables la grandària del got i la quantitat d’espelmes a ficar-hi dintre del got, formulem vàries hipòtesis que després comprovarem.